757.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Ar šis teiginys teisingas?

2 smailių kampų suma gali būti bukas kampas.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra:
 3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 7. Algebra: Vienanario koeficientas
 8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 10. Algebra: Procentai ir proporcijos
 11. Algebra: Skaičiaus modulis
 12. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 13. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 14. Algebra: Abcisės ašis
 15. Algebra: Vienodi vienanariai
 16. Algebra: Daugianariai
 17. Algebra: Dydžių priklausomybė
 18. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 19. Algebra: Taško koordinatės
 20. Algebra: Dydžių priklausomybė
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra: Dydžių priklausomybė
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 25. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 26. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 27. Algebra: Funkcija y = x²
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Algebra: Trinariai
 30. Algebra: Dvinariai
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 33. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 34. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 35. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 36. Algebra: Skirtingi vienanariai
 37. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 40. Algebra:
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b