757.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Ar šis teiginys teisingas?

2 smailių kampų suma gali būti bukas kampas.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė
  4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q