926.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Nustatykite trupmenos reikšmių aibę. Teigiama begalybė žymima +B, neigiama begalybė -B!

5=\frac{x}{3x+12}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  8. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  9. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  10. Algebra: Parabolė