926.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Nustatykite trupmenos reikšmių aibę. Teigiama begalybė žymima +B, neigiama begalybė -B!

5=\frac{x}{3x+12}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Moda
  8. Geometrija:
  9. Fizika:
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.