926.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Nustatykite trupmenos reikšmių aibę. Teigiama begalybė žymima +B, neigiama begalybė -B!

5=\frac{x}{3x+12}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Fizika: Šviesos spektras.
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Geometrija: