926.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Nustatykite trupmenos reikšmių aibę. Teigiama begalybė žymima +B, neigiama begalybė -B!

5=\frac{x}{3x+12}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Fizika:
  3. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  10. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.