2031.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2=(k^2+√2 k-6)x antrąją šaknį, jeigu k= √8 !
x_1=0;x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Mediana
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Algebra: Mediana
  9. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas