3111.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kvadrato plotą, jeigu kvadratas perskirtas divem įsitrižianėmis ir vienos figūros plotas yra 15cm^2!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Fizika:
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  8. Geometrija:
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė