2118.3. Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys

Įrašykite trūkstamą žodį.

Taisyklingos sienų forma yra lygiašonio trikampio forma.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  2. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  3. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  4. Fizika: Žvaigždės.
  5. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
  6. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  7. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  8. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  9. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  10. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.