2314.3. Lygčių sistemos sąvoka

Užduotis

 I Duotas topografinis žemėlapis, kuriame yra koordinačių plokštuma. Žinoma, kad kažkur žemėlapio ribose yra piratų lobis. Kadangi senasis piratas buvo matematikas, lobis paslėptas taške, kur susikerta dviejų funkcijų grafikai. Kokiame taške paslėptas lobis, jei funkcijos lygtis yra

y=x^2 ir x+y=2 Jei randate du susikirtimo taškus, žinokite, kad piratas buvo gudrus ir lobį paslėpė dviejose vietose, padalintą į dvi dalis.
Keliose vietose yra paslėptas lobis?

Parašykite atsakymą.

Kokios yra lobio koordinatės? Jeigu yra daugiau kaip vienas susikirtimo taškas, rašykite tą, kurio abi koordinatės yra teigiamos. Jeigu tokių taškų yra daugiau, rašykite tą, kurio abscisė yra neigiama.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių sistemos sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  2. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  3. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  4. Algebra: Koeficientas
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Chemija: Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.
  7. Algebra: Aritmetinė progresija
  8. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  9. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  10. Algebra: Bendri elementai