249.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Kokia ličio ir chloro junginio formulė?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Chemija: 10. kl
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  10. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.