1694.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite atsakymą.

Kuriuos ketvirčius kerta funkcijos y=-5grafikas? ( Atsakymą rašykite romėniškais skaičiais)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Raidė - kintamasis
  2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  8. Algebra:
  9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  10. Algebra: Lygčių savybės