1694.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite atsakymą.

Kuriuos ketvirčius kerta funkcijos y=-5grafikas? ( Atsakymą rašykite romėniškais skaičiais)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Ordinatės ašis
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  7. Algebra:
  8. Algebra: Panašūs daugianariai
  9. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  10. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka