1023.3. Parabolė

Parašykite atsakymą.

Nubrėžkite duotą parabolę ir pagal grafiką nustatykite prie kokios x reikšmės ji kirs x ašį? y=x^{2}+2x+1
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Parabolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  6. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  7. Algebra: Parabolė
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Fizika:
  10. Algebra: Realieji skaičiai