1023.3. Parabolė

Parašykite atsakymą.

Nubrėžkite duotą parabolę ir pagal grafiką nustatykite prie kokios x reikšmės ji kirs x ašį? y=x^{2}+2x+1
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Parabolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinė šaknis
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  6. Algebra: Hiperbolė
  7. Algebra: Parabolė
  8. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka