1023.3. Parabolė

Parašykite atsakymą.

Nubrėžkite duotą parabolę ir pagal grafiką nustatykite prie kokios x reikšmės ji kirs x ašį? y=x^{2}+2x+1
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Parabolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  4. Algebra: Parabolė
  5. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Algebra: ax² + bx = 0
  8. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Fizika: Garso sklidimas.