1023.3. Parabolė

Parašykite atsakymą.

Nubrėžkite duotą parabolę ir pagal grafiką nustatykite prie kokios x reikšmės ji kirs x ašį? y=x^{2}+2x+1
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Parabolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinė šaknis
  2. Fizika:
  3. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  10. Algebra: Iracionalieji skaičiai