1373.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Įrašykite į langelį skaičius ir raides, kad lygtis būtų teisinga!
35x^2=5x(⎕)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygties sąvoka
  2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  6. Algebra: Funkcija
  7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: Dvinariai