1373.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Įrašykite į langelį skaičius ir raides, kad lygtis būtų teisinga!
35x^2=5x(⎕)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygties sąvoka
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  5. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Algebra: Ordinatės ašis
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Skirtingi vienanariai