1373.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Įrašykite į langelį skaičius ir raides, kad lygtis būtų teisinga!
35x^2=5x(⎕)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Lygties sąvoka
  4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  9. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  10. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija