1373.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Įrašykite į langelį skaičius ir raides, kad lygtis būtų teisinga!
35x^2=5x(⎕)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  4. Algebra: Vienanariai
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Dvinariai
  8. Algebra: Taško koordinatės
  9. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė