1641.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios funkcijos grafikas bus simetriškas funkcijai y=-4,5 koordinačių plokštumos centro atžvilgiu ?
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 4. Algebra:
 5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 10. Algebra: Ordinatės ašis
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Algebra: Skaičių lygtys
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Algebra: Trinariai
 15. Algebra: Trinariai
 16. Algebra:
 17. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 18. Algebra: Taško koordinatės
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 25. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 26. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 28. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 29. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 32. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 33. Algebra: Funkcija
 34. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 35. Algebra:
 36. Algebra: Funkcija y = x²
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 40. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 41. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas