1641.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios funkcijos grafikas bus simetriškas funkcijai y=-4,5 koordinačių plokštumos centro atžvilgiu ?
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trinariai
 2. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 3. Algebra:
 4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 5. Algebra: Taško koordinatės
 6. Algebra: Vienanariai
 7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 11. Algebra:
 12. Algebra: Funkcija y = x²
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 14. Algebra: Trinariai
 15. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 16. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 17. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 18. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 19. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 20. Algebra:
 21. Algebra: Ordinatės ašis
 22. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 23. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 24. Algebra: Skaičių lygtys
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 27. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 28. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 29. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 32. Algebra: Panašūs vienanariai
 33. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 34. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 37. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 38. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 39. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 40. Algebra: Funkcija
 41. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 42. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys