1641.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios funkcijos grafikas bus simetriškas funkcijai y=-4,5 koordinačių plokštumos centro atžvilgiu ?
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  5. Algebra: Trinariai
  6. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės