940.3. Realieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar realiųjų skaičių aibėje egzistuoja toks x, kuris tenkina duotą lygtį? x^{2}=\sqrt{3}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės
  5. Fizika:
  6. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Fizika: Fizikiniai dydžiai