940.3. Realieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar realiųjų skaičių aibėje egzistuoja toks x, kuris tenkina duotą lygtį? x^{2}=\sqrt{3}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Algebra: Parabolė
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Algebra: Parabolė
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės
  8. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Fizika: