3246.3. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Taškas išmatavimų.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Įvadas. Ką nagrinėja geometrija? Geometrinės figūros
Potemė
Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.