566.3. Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Įrašykite trūkstamą žodį.

Panašumo koeficiento kvadratas nėra lygus dviejų trikampių santykiui.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio panašumo požymis. Panašumo koeficientas
Potemė
Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybės
  2. Fizika: Darbas ir energija.
  3. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  4. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  5. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  6. Algebra: Kombinatorika
  7. Algebra: Tikimybės
  8. Algebra: Geometrinė progresija
  9. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  10. Fizika: Energijos transformavimas.