566.3. Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Įrašykite trūkstamą žodį.

Panašumo koeficiento kvadratas nėra lygus dviejų trikampių santykiui.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio panašumo požymis. Panašumo koeficientas
Potemė
Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  2. Algebra: Kombinatorika
  3. Algebra: Tikimybės
  4. Fizika: Transporto vystymasis
  5. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  6. Chemija: Metalų cheminės savybės
  7. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  9. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  10. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas