51.3. Šviesos atspindys ir veidrodžiai.

Parašykite teisingą atsakymą.

Žmogus yra 2 m atstumu nuo vertikalaus plokščio veidrodžio. Kokiu atstumu nuo veidrodžio plokštumos susiformuos žmogaus atvaizdas?
m
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos atspindys ir veidrodžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Fizika:
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  5. Algebra: Grafikas
  6. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.