239.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Duota medžiaga C2 H4. Užrašykite šios cheminės formulės tarimą.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Algebra: Racionali išraiška
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..