239.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Duota medžiaga C2 H4. Užrašykite šios cheminės formulės tarimą.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  2. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  9. Algebra: Parabolė
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas