477.3. Šviesa įvairiose aplinkose

Parašykite teisingą atsakymą!

Ar kūno šešėlis mažėja, jeigu šviesos šaltinis yra priartinamas?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesa įvairiose aplinkose.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  5. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  6. Fizika:
  7. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  8. Algebra: Tikimybė
  9. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.