477.3. Šviesa įvairiose aplinkose

Parašykite teisingą atsakymą!

Ar kūno šešėlis mažėja, jeigu šviesos šaltinis yra priartinamas?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesa įvairiose aplinkose.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos spektras.
  2. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Algebra: Parabolė
  9. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  10. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.