602.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuris iš šių reiškinių nėra skaičių lygtis?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Algebra:
 4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Algebra: Ordinatės ašis
 8. Algebra:
 9. Algebra: Skaičių lygtys
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Algebra: Vienanariai
 13. Algebra: Trinariai
 14. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 15. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 19. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 20. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 23. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Algebra: Funkcija y = x²
 26. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 27. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Algebra: Trinariai
 31. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 32. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 33. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 34. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 35. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 36. Algebra:
 37. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 38. Algebra: Funkcija
 39. Algebra: Taško koordinatės
 40. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 41. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 42. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys