602.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuris iš šių reiškinių nėra skaičių lygtis?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas