1975.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Parinkite atsakymą.

Kuri išraiška ekvivalenti duotajai \left(\frac{x}{9}\right)^{-1}?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  2. Algebra: Kintamojo reikšmė
  3. Algebra: Skaičių lygtys
  4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  6. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  7. Algebra: Vienanariai
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Algebra: Raidė - kintamasis