1975.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Parinkite atsakymą.

Kuri išraiška ekvivalenti duotajai \left(\frac{x}{9}\right)^{-1}?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  2. Algebra: Skaičių lygtys
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  4. Algebra: Raidė - kintamasis
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  7. Algebra: Priešingi daugianariai
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.