1870.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx

Funkcija yra tiesiogiai proporcinga y = kx, nustatykite koeficientą k, kai duotas x ir y priklausomybės grafikas.


Parašykite atsakymą.

k=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 3. Algebra: Kintamojo reikšmė
 4. Algebra: Koordinačių plokštuma
 5. Algebra: Racionalieji skaičiai
 6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 7. Algebra:
 8. Algebra: Vienodi vienanariai
 9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 10. Algebra:
 11. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 12. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 13. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 14. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 15. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 16. Algebra: Funkcija y = x²
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 22. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 23. Algebra: Daugianariai
 24. Algebra:
 25. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 26. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 35. Algebra: Lygčių savybės
 36. Algebra: Skaičiaus modulis
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 40. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės