2683.3. Kvadratinės šaknies traukimas

Parašykite atsakymą.

Ištraukite skaičiaus -37 kvadratinę šaknį! (Jei šaknies negalima ištraukti, žymėkite U)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinės šaknies traukimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcijos, procentai
  2. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  7. Algebra: Parabolė
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos