1640.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios funkcijos grafikas bus simetriškas funkcijai y=-x-7 koordinačių plokštumos centro atžvilgiu ?
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 4. Algebra: Priešingi daugianariai
 5. Algebra: Taško koordinatės
 6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra:
 10. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 11. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 12. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 13. Algebra: Tiesinė funkcija
 14. Algebra: Skaičių lygtys
 15. Algebra: Lygčių savybės
 16. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 17. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 18. Algebra: Abcisės ašis
 19. Algebra: Skaičių lygtys.
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 22. Algebra:
 23. Algebra: Vienanario koeficientas
 24. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 25. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 26. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Algebra: Tapatybės
 30. Algebra: Lygčių savybės
 31. Algebra: Dydžių priklausomybė
 32. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 33. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 34. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 35. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 36. Algebra: Tapatybės
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 40. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 41. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 42. Algebra: