1640.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios funkcijos grafikas bus simetriškas funkcijai y=-x-7 koordinačių plokštumos centro atžvilgiu ?
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra: Priešingi daugianariai
 3. Algebra:
 4. Algebra:
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 6. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 7. Algebra: Skaičių lygtys.
 8. Algebra: Taško koordinatės
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Algebra: Lygčių savybės
 12. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra:
 15. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 16. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 17. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 18. Algebra: Vienanario koeficientas
 19. Algebra: Vienodi vienanariai
 20. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Tiesinė funkcija
 23. Algebra: Procentai ir proporcijos
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 25. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 30. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 31. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 32. Algebra: Skaičių lygtys
 33. Algebra: Abcisės ašis
 34. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 35. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 36. Algebra: Lygčių savybės
 37. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 38. Algebra: Skaičiaus modulis
 39. Algebra: Dydžių priklausomybė
 40. Algebra: Vienodi vienanariai
 41. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 42. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.