1640.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios funkcijos grafikas bus simetriškas funkcijai y=-x-7 koordinačių plokštumos centro atžvilgiu ?
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 5. Algebra: Lygčių savybės
 6. Algebra: Skaičių lygtys
 7. Algebra: Vienanario koeficientas
 8. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Algebra:
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Algebra: Abcisės ašis
 13. Algebra: Taško koordinatės
 14. Algebra: Tiesinė funkcija
 15. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 17. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 18. Algebra: Skaičių lygtys.
 19. Algebra:
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 22. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 23. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 24. Algebra: Dydžių priklausomybė
 25. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 26. Algebra:
 27. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 28. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 29. Algebra: Priešingi daugianariai
 30. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 34. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 35. Algebra: Skaičiaus modulis
 36. Algebra: Lygčių savybės
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 39. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 41. Algebra: Vienodi vienanariai
 42. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga