863.3. Racionali išraiška

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite apibrėžimo sritį. Teigiamą begalybę pažymėkite +B, neigiamą begalybę -B.
x(x+x)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Algebra:
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  9. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys