593.3. Tapačių reiškinių pertvarkymas

Užrašykite trūkstamą išraišką!

Prie reiškinio 3x-6 prodėkite 8, padauginkite iš 3, atimkite 6 ir padalinkite iš 3. Užrašykite atsakymą į atsakymų langelį!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  4. Algebra: Taško koordinatės
  5. Algebra:
  6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  7. Algebra: Procentai ir proporcijos
  8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)