593.3. Tapačių reiškinių pertvarkymas

Užrašykite trūkstamą išraišką!

Prie reiškinio 3x-6 prodėkite 8, padauginkite iš 3, atimkite 6 ir padalinkite iš 3. Užrašykite atsakymą į atsakymų langelį!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Daugianariai
 3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 5. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Skaičiaus modulis
 9. Algebra: Vienanario koeficientas
 10. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 12. Algebra: Taško koordinatės
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 15. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 16. Algebra: Dydžių priklausomybė
 17. Algebra: Funkcija y = x²
 18. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 19. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 20. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 21. Algebra: Dvinariai
 22. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 23. Algebra: Skirtingi vienanariai
 24. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 25. Algebra: Abcisės ašis
 26. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 27. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 30. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 31. Algebra: Dydžių priklausomybė
 32. Algebra: Trinariai
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Algebra:
 39. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Algebra: