593.3. Tapačių reiškinių pertvarkymas

Užrašykite trūkstamą išraišką!

Prie reiškinio 3x-6 prodėkite 8, padauginkite iš 3, atimkite 6 ir padalinkite iš 3. Užrašykite atsakymą į atsakymų langelį!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanario koeficientas
 2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 5. Algebra: Trinariai
 6. Algebra: Taško koordinatės
 7. Algebra: Skirtingi vienanariai
 8. Algebra: Abcisės ašis
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 15. Algebra: Dvinariai
 16. Algebra: Daugianariai
 17. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 18. Algebra: Vienodi vienanariai
 19. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 20. Algebra: Dydžių priklausomybė
 21. Algebra: Dydžių priklausomybė
 22. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 23. Algebra: Procentai ir proporcijos
 24. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 25. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 26. Algebra:
 27. Algebra:
 28. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 29. Algebra: Dydžių priklausomybė
 30. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 31. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 32. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 33. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 34. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 35. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 36. Algebra: Skaičiaus modulis
 37. Algebra: Tapatybės
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 39. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 40. Algebra: Funkcija y = x²
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b