2580.3. Tikimybės

Užduotis

100 nykštukų gyvena girioje. Žinoma, kad 49 iš tų nykštukų visada meluoja, o kiti sako tiesą. Girioje yra du keliai ir tu nori išsiaiškinti kuriuo tu greičiau išeisi iš girios.

Parašykite atsakymą.

Kokia tikimybė, kad paklausęs vieno nykštuko sužinosi trumpesnįjį kelią?
Kokia tikimybė, kad iš paklaustų dviejų nykštukų jie abu meluos? Gautos trupmenos nesuapvalink.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 2. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
 3. Fizika: Energijos transformavimas.
 4. Fizika: Energijos transformavimas.
 5. Chemija:
 6. Algebra: Veiksmai su trupmenom
 7. Algebra: Koeficientas
 8. Chemija: Polimerai
 9. Algebra: Tikimybės
 10. Chemija:
 11. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 12. Algebra: Geometrinė progresija
 13. Chemija: Metalų cheminės savybės.
 14. Algebra: Lygčių grafikai
 15. Chemija:
 16. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 17. Fizika: Astronomijos samprata.
 18. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 19. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 20. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 21. Chemija:
 22. Algebra: Ekvivalentiškumas
 23. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 24. Fizika: Saulės sistema.
 25. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
 26. Algebra: Bendri elementai
 27. Chemija:
 28. Algebra: Veiksmai su trupmenom
 29. Algebra: Kvadratinė funkcija
 30. Algebra: Tikimybės
 31. Algebra: Kombinatorika
 32. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 33. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 34. Algebra: Nelygybių sistemos
 35. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 36. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 37. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 38. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 39. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 40. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
 41. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
 42. Algebra: Diferencijavimas