2580.3. Tikimybės

Užduotis

100 nykštukų gyvena girioje. Žinoma, kad 49 iš tų nykštukų visada meluoja, o kiti sako tiesą. Girioje yra du keliai ir tu nori išsiaiškinti kuriuo tu greičiau išeisi iš girios.

Parašykite atsakymą.

Kokia tikimybė, kad paklausęs vieno nykštuko sužinosi trumpesnįjį kelią?
Kokia tikimybė, kad iš paklaustų dviejų nykštukų jie abu meluos? Gautos trupmenos nesuapvalink.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  2. Algebra: Lygčių grafikai
  3. Fizika: Energijos transformavimas.
  4. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  5. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  6. Algebra: Bendri elementai
  7. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
  8. Chemija:
  9. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
  10. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.