1665.3. Ordinatės ašis

Užpildykite tuščią langelį!

Y įprastai žymime ašį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  4. Algebra: Trinariai
  5. Algebra:
  6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.