882.3. Racionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šio reiškinio atsakymas yra racionalusis skaičius? \sqrt{25}+\sqrt{121}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija:
 2. Fizika:
 3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 5. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
 6. Algebra: Funkcija
 7. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 8. Algebra: Racionali išraiška
 9. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 10. Fizika: Garso pasekmės.
 11. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 12. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
 13. Geometrija: Rombas ir jo savybės
 14. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 15. Chemija: Medžiagos kiekis.
 16. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 17. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
 18. Algebra: Proporcijos, procentai
 19. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 20. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 21. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 22. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 23. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 24. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 25. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 26. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 27. Algebra: Formulė y = k/x
 28. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 29. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 30. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 31. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 32. Fizika: Fizikiniai dydžiai
 33. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 34. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 35. Algebra: Racionalieji skaičiai
 36. Fizika: Masė ir tankis.
 37. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 38. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 39. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 40. Fizika: Garso pasekmės.
 41. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
 42. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis