882.3. Racionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šio reiškinio atsakymas yra racionalusis skaičius? \sqrt{25}+\sqrt{121}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  6. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  10. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.