882.3. Racionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šio reiškinio atsakymas yra racionalusis skaičius? \sqrt{25}+\sqrt{121}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Fizika: Garso pasekmės.
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė