3008.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Koks yra SI sistemos greičio matavimo vienetas?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Chemija:
  7. Fizika: Garso pasekmės.
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)