350.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite vandens masę, kuri susidarys, 42,5 g HI sureagavus su šarmo pertekliumi. Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus.
g
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  5. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  6. Algebra: Trupmenos
  7. Fizika:
  8. Fizika: Šviesos spektras
  9. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  10. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.