350.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite vandens masę, kuri susidarys, 42,5 g HI sureagavus su šarmo pertekliumi. Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus.
g
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  2. Algebra: ax² + c = 0
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  8. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.