2598.3. Kombinatorika

Parašykite atsakymą.

Kiek yra lyginių teigiamų skaičių mažesnių už 80? Apskaičiuokite naudodamiesi kombinatorika!
Kiek skirtingų pirminių skaičių yra užduoties atsakymai?
Rašykite skaičius didėjančia tvarka (rašykite pagal duotą pavyzdį: ∎;∎;∎;∎;∎)
Kiek skirtingų antrųjų skaitmenų tinka šiai sąlygai?
Kiek lyginių teigiamų skaičių galite sudaryti, kad jie būtų mažesni už 70?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Kombinatorika

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Darbas ir energija.
  2. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  3. Chemija: Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.
  4. Algebra: Ekvivalentiškumas
  5. Algebra: Geometrinė progresija
  6. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  7. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  8. Algebra: Geometrinė progresija
  9. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  10. Algebra: Tikimybės