2598.3. Kombinatorika

Parašykite atsakymą.

Kiek yra lyginių teigiamų skaičių mažesnių už 80? Apskaičiuokite naudodamiesi kombinatorika!
Kiek skirtingų pirminių skaičių yra užduoties atsakymai?
Rašykite skaičius didėjančia tvarka (rašykite pagal duotą pavyzdį: ∎;∎;∎;∎;∎)
Kiek skirtingų antrųjų skaitmenų tinka šiai sąlygai?
Kiek lyginių teigiamų skaičių galite sudaryti, kad jie būtų mažesni už 70?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Kombinatorika

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  2. Algebra: Koeficientas
  3. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  4. Algebra: Bendri elementai
  5. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  6. Algebra: Koeficientas
  7. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  8. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  9. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime
  10. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.