2346.3. Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Parinkite teisingą atsakymą. (daugiau nei vienas)

Kuris iš skaičių porų yra lygties x - y = 6 sprendinys?

Skaičių pora (a;8) yra lygties sprendinys. Raskite nežinomąjį a.
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Astronomijos samprata.
  2. Fizika: Astronomijos samprata.
  3. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  4. Geometrija:
  5. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  6. Algebra: Geometrinė progresija
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  8. Algebra: Aritmetinė progresija
  9. Chemija:
  10. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas