2670.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite skaičių x, jeigu duota, kad šio skaičiaus kvadratinė šaknis lygi 10.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  4. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  5. Algebra:
  6. Fizika:
  7. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  8. Fizika: Medžiagos būsenos.
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.