2670.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite skaičių x, jeigu duota, kad šio skaičiaus kvadratinė šaknis lygi 10.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  4. Fizika: Archimedo dėsnis.
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)