1311.3. Dvinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar šis reiškinys yra dvinaris? 3x^{2}+3x+3
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Vienanario koeficientas
  3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  5. Algebra: Vienodi vienanariai
  6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  8. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga