1311.3. Dvinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar šis reiškinys yra dvinaris? 3x^{2}+3x+3
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Lygties sąvoka
  4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Trinariai
  6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai