1311.3. Dvinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar šis reiškinys yra dvinaris? 3x^{2}+3x+3
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  2. Algebra:
  3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  4. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  8. Algebra: Panašūs daugianariai
  9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  10. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė