1311.3. Dvinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar šis reiškinys yra dvinaris? 3x^{2}+3x+3
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Lygties sąvoka
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija