2013.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite 4x^2-64k^2=0!
x=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.