337.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite Zn(OH)2 pavadinimą!

hidroksidas
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  2. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  4. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Fizika: Medžiagos būsenos
  7. Fizika: Garso sklidimas.
  8. Fizika: Garso sklidimas.
  9. Algebra: Racionali išraiška
  10. Algebra: Funkcija