337.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite Zn(OH)2 pavadinimą!

hidroksidas
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Fizika: Medžiagos būsenos
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  8. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  10. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba