337.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite Zn(OH)2 pavadinimą!

hidroksidas
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Fizika:
  6. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Fizika:
  10. Geometrija: