337.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite Zn(OH)2 pavadinimą!

hidroksidas
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės.
  2. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  3. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  4. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  5. Fizika: Medžiagos būsenos
  6. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  7. Fizika:
  8. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  9. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.