337.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite Zn(OH)2 pavadinimą!

hidroksidas
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai.
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Fizika: Garso savybės.
  7. Algebra: Grafikas
  8. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  9. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  10. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.