337.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite Zn(OH)2 pavadinimą!

hidroksidas
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Fizika:
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  6. Algebra: Hiperbolė
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  9. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  10. Fizika: