3236.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį 3y^5z^3.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priešingi daugianariai
 2. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Algebra: Vienanariai
 7. Algebra: Dvinariai
 8. Algebra: Skirtingi vienanariai
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 11. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Algebra:
 14. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 15. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 16. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 17. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 18. Algebra: Skirtingi vienanariai
 19. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 23. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 24. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 25. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 26. Algebra: Panašūs daugianariai
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 33. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 34. Algebra: Skaičiaus modulis
 35. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 38. Algebra: Kintamojo reikšmė
 39. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 40. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 41. Algebra: Ordinatės ašis
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas