1246.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 6. Algebra: Funkcija
 7. Algebra: Trinariai
 8. Algebra: Priešingi daugianariai
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Taško koordinatės
 12. Algebra: Dvinariai
 13. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 14. Algebra: Funkcija y = x²
 15. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 16. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Skirtingi vienanariai
 19. Algebra: Vienanariai
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 22. Algebra: Dydžių priklausomybė
 23. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 24. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 27. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 28. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 29. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 30. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 31. Algebra:
 32. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 35. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 36. Algebra: Dvinariai
 37. Algebra:
 38. Algebra: Dydžių priklausomybė
 39. Algebra: Vienanariai
 40. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 41. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 42. Algebra: Vienanariai