1246.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybė
 2. Algebra:
 3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 4. Algebra:
 5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 12. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 13. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 14. Algebra: Funkcija
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Algebra: Dydžių priklausomybė
 19. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 20. Algebra: Funkcija y = x²
 21. Algebra: Trinariai
 22. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 23. Algebra: Vienanariai
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 25. Algebra: Dvinariai
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 29. Algebra: Vienanariai
 30. Algebra: Funkcija y = x²
 31. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 32. Algebra: Taško koordinatės
 33. Algebra: Dvinariai
 34. Algebra: Tapatybės
 35. Algebra: Priešingi daugianariai
 36. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Algebra: Skirtingi vienanariai
 39. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 40. Algebra: Vienanariai
 41. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 42. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė