1536.3. Trikampio pusiaukraštinių savybė

Įrašykite trūkstamą žodį.

Į trumpiausią kraštinę nubrėžta pusiaukraštinė bus .
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Trapecija. Trikampio ir trapecijos vidurinės linijos.
Potemė
Trikampio pusiaukraštinių savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 2. Fizika: Fizikiniai dydžiai
 3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 4. Algebra: Proporcijos, procentai
 5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 6. Fizika: Garso pasekmės.
 7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 8. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 9. Fizika:
 10. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 11. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
 12. Fizika: Garso pasekmės.
 13. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 14. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 15. Chemija: Medžiagos kiekis.
 16. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 17. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 18. Fizika: Masė ir tankis.
 19. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 20. Algebra: Racionali išraiška
 21. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 22. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 23. Algebra: Funkcija
 24. Algebra: Formulė y = k/x
 25. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 26. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 27. Algebra: Racionalieji skaičiai
 28. Chemija:
 29. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 30. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 31. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 32. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
 33. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 34. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 35. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 36. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 37. Geometrija: Rombas ir jo savybės
 38. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 39. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
 40. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
 41. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 42. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis