150.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite Al(OH)3 molinę masę. Suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus!
g/mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  2. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: Diskriminantas
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  9. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  10. Geometrija: