1204.3. Panašūs daugianariai

Užpildykite baltus laukelius.

Išrašykite panašiuosius narius, išdėstykite juos mažėjimo tvarka (pagal koeficientą), atskirkite kabliataškiu, šalia kiekvieno nario nurodykite ir jo ženklą.
10xz+2x^{^{2}}+2xz-3xy^{2}-5xy
;
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priešingi daugianariai
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  6. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  7. Algebra: Procentai ir proporcijos
  8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu