1204.3. Panašūs daugianariai

Užpildykite baltus laukelius.

Išrašykite panašiuosius narius, išdėstykite juos mažėjimo tvarka (pagal koeficientą), atskirkite kabliataškiu, šalia kiekvieno nario nurodykite ir jo ženklą.
10xz+2x^{^{2}}+2xz-3xy^{2}-5xy
;
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs daugianariai
 2. Algebra: Skirtingi vienanariai
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra: Dvinariai
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 10. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Algebra: Skaičiaus modulis
 13. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 14. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 15. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 16. Algebra: Kintamojo reikšmė
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 19. Algebra: Priešingi daugianariai
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 23. Algebra:
 24. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 25. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 26. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 27. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 28. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 29. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 30. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra: Skirtingi vienanariai
 37. Algebra: Ordinatės ašis
 38. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 41. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 42. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės