1495.3. Trupmeniniai reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Ar veiksmas atliktas teisingai?
\frac{6x}{7}+\frac{3x}{7}=\frac{9x}{14}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  5. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Procentai ir proporcijos