1495.3. Trupmeniniai reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Ar veiksmas atliktas teisingai?
\frac{6x}{7}+\frac{3x}{7}=\frac{9x}{14}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 4. Algebra:
 5. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 7. Algebra: Skirtingi vienanariai
 8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra: Dvinariai
 11. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 12. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 13. Algebra: Priešingi daugianariai
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Algebra: Skaičiaus modulis
 16. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 17. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 18. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 19. Algebra: Ordinatės ašis
 20. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 21. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 22. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 23. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 24. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 25. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 28. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 29. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Algebra: Vienanariai
 32. Algebra: Panašūs vienanariai
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 35. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 36. Algebra: Procentai ir proporcijos
 37. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra: Panašūs daugianariai
 40. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 41. Algebra: Kintamojo reikšmė
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.