1495.3. Trupmeniniai reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Ar veiksmas atliktas teisingai?
\frac{6x}{7}+\frac{3x}{7}=\frac{9x}{14}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kintamojo reikšmė
  2. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  5. Algebra: Dvinariai
  6. Algebra: Skaičiaus modulis
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku