636.3. Trinariai

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trinario reikšmę, jeigu x = 1 ir y= 2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
  3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės