205.3. Atomas ir cheminiai elementai.

Užrašykite atsakymą.

Šio cheminio elemento simbolis tariamas "aurum". Užrašykite cheminį simbolį.

Koks šio elemento pavadinimas?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Atomas ir cheminiai elementai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 2. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
 3. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 4. Geometrija: Rombas ir jo savybės
 5. Algebra: Trupmenos išraiška
 6. Algebra: Racionalieji skaičiai
 7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 9. Algebra: Trupmenos
 10. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 11. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 12. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 13. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 14. Fizika:
 15. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 16. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 17. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 18. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
 19. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 20. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 21. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 22. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 23. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 24. Fizika:
 25. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 26. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 27. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 28. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 29. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 30. Algebra: ax² + bx = 0
 31. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 33. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
 34. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
 35. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 36. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 37. Algebra: Hiperbolė
 38. Algebra: Racionalieji skaičiai
 39. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
 40. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 41. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 42. Algebra: Kvadratinės lygtys