1867.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija

Duota funkcija y= kx. Apskaičiuokite proporcingumo koeficientą k, kai x ir y nežinomieji.


Parašykite atsakymą.

k=
Apskaičiuokite lentelėje trūkstamą reikšmę.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  10. Algebra: