1867.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija

Duota funkcija y= kx. Apskaičiuokite proporcingumo koeficientą k, kai x ir y nežinomieji.


Parašykite atsakymą.

k=
Apskaičiuokite lentelėje trūkstamą reikšmę.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybės
  2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  4. Algebra: Tiesinė funkcija
  5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  6. Algebra: Koordinačių plokštuma
  7. Algebra: Daugianariai
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  10. Algebra: Funkcija