2656.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

\frac{\sqrt{242}}{\sqrt{2}} =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  3. Fizika: Archimedo dėsnis.
  4. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  6. Fizika: Archimedo dėsnis.
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Fizika: Garso pasekmės.
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.