2656.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

\frac{\sqrt{242}}{\sqrt{2}} =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  9. Algebra: Trupmenos
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės