2656.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

\frac{\sqrt{242}}{\sqrt{2}} =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Algebra: Moda
  3. Fizika: Garso savybės
  4. Fizika: Masė ir tankis
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  9. Algebra: Trupmenos
  10. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas