2656.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

\frac{\sqrt{242}}{\sqrt{2}} =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  2. Fizika: Garso savybės
  3. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  4. Fizika: Masė ir tankis
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  6. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  7. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Chemija: 10. kl