2656.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

\frac{\sqrt{242}}{\sqrt{2}} =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Fizika: Garso savybės
  3. Fizika: Judėjimo rūšys.
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Moda
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Algebra: Formulė y = k/x
  8. Fizika: Masė ir tankis
  9. Algebra: Trupmenos
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys