1740.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Užrašykite kampus, lygius duotajam kampui. Skaičius rašykite didėjimo tvarka, atskirdami kableliais.


Kampas VIII =
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  5. Algebra: Trinariai
  6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  8. Algebra: Lygčių savybės
  9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  10. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas