510.3. Kaip fizika tiria gamtą.

Pažymėktie teisingą atsakymą. Galimi keli variantai.

Mikė Pūkuotukas mėtė nuo tilto į upę pagalius ir stebėjo, kaip jie plaukia į kitą krantą. Tuomet atėjo paršelis ir pasakė, kad kankorėžis nuplauks greičiau nei pagalys. Mikė Pūkuotukas ir paršelis sutarė, kad abu daiktus į vandenį įmes tuo pačiu laiku. Ir pagalys, ir kankorėžis pasiekė krantą tuo pačiu metu, todėl jie nutarė eksperimentą pakartoti.

Kurie iš teiginių apibūdina sąvoką „Prognozavimas ir planavimas“?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Kaip fizika tiria gamtą.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis.
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  4. Algebra: ax² + bx = 0
  5. Geometrija:
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Fizika:
  9. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė