470.3. Tapatybių reiškiniai

Parinkite teisingą atsakymą.

Kuri išraiška yra tapatybė?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  8. Algebra: Vienodi vienanariai
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška