445.3. Medžiagų įvairovė.

Pažymėkite teisingą atsakymą!

Kuri medžiaga ar mišinys nepriklauso šiai grupei?

Užrašykite pavadinimą medžiagų klasės, kuriai priklauso kitos nurodytos medžiagos!

medžiagos
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika:
 2. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 3. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 5. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 6. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 8. Fizika:
 9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 11. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 12. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 13. Chemija: Medžiagos kiekis.
 14. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 15. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 16. Algebra: Diskriminantas
 17. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 18. Algebra: Formulė y = k/x
 19. Algebra: ax² + c = 0
 20. Geometrija:
 21. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 22. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 23. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 24. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 25. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 26. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 27. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 28. Chemija: Medžiagos kiekis.
 29. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 30. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 31. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 32. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 33. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 34. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 35. Fizika: Garso sklidimas.
 36. Algebra: Tikimybė
 37. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 38. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 39. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 40. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 41. Algebra:
 42. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.