445.3. Medžiagų įvairovė.

Pažymėkite teisingą atsakymą!

Kuri medžiaga ar mišinys nepriklauso šiai grupei?

Užrašykite pavadinimą medžiagų klasės, kuriai priklauso kitos nurodytos medžiagos!

medžiagos
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Fizika:
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju