445.3. Medžiagų įvairovė.

Pažymėkite teisingą atsakymą!

Kuri medžiaga ar mišinys nepriklauso šiai grupei?

Užrašykite pavadinimą medžiagų klasės, kuriai priklauso kitos nurodytos medžiagos!

medžiagos
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagos kiekis.
  2. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  3. Algebra:
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  6. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.