445.3. Medžiagų įvairovė.

Pažymėkite teisingą atsakymą!

Kuri medžiaga ar mišinys nepriklauso šiai grupei?

Užrašykite pavadinimą medžiagų klasės, kuriai priklauso kitos nurodytos medžiagos!

medžiagos
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  2. Algebra:
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  9. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  10. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.