614.3. Skirtingi vienanariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Priešingų vienas kitam vienanarių suma yra sveikasis skaičius.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  2. Algebra: Skaičiaus modulis
  3. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  5. Algebra: Vienanariai
  6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  10. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga