614.3. Skirtingi vienanariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Priešingų vienas kitam vienanarių suma yra sveikasis skaičius.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 2. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Ordinatės ašis
 5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 13. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 14. Algebra: Panašūs vienanariai
 15. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 16. Algebra: Skaičiaus modulis
 17. Algebra: Skirtingi vienanariai
 18. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 20. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 21. Algebra: Priešingi daugianariai
 22. Algebra: Panašūs daugianariai
 23. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 24. Algebra: Skirtingi vienanariai
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 26. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 27. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 30. Algebra: Vienanariai
 31. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 32. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 33. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 34. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 37. Algebra: Kintamojo reikšmė
 38. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 39. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 40. Algebra:
 41. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 42. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga